Adunarea Generală a Acționarilor

2023
VRANCART - Procură specială - AGOA - 09-10 ianuarie 2024
VRANCART - Formular vot prin corespondență - AGOA - 09-10 ianuarie 2024
VRANCART - Proiecte hotărâri - AGOA - 09_10 ianuarie 2024
VRANCART - Hotărârea CA nr. 43_05.10.2023
VRANCART - Convocator AGO 09 - 10.01.2024
VRANCART - Formular vot prin corespondență - AGOA - 11_12 iulie 2023
VRANCART - Procură specială - AGOA - 11_12 iulie 2023
VRANCART - Proiecte hotărâri - AGOA - 11_12 iulie 2023
Convocator AGOA 11 - 12 iulie 2023
VNC - Hotărârea CA nr. 1_reconfirmare garantare RZB_30.01.2023
VRANCART - Raport anual 2022
VRANCART - Hotărâri AGEA 27.04.2023
VRANCART - Hotărâri AGOA 27.04.2023
Comunicat disponibilitate
VRANCART - Proiecte hotărâri AGOA 27-28 aprilie 2023 - actualizate
VRANCART - Formular vot prin corespondență AGOA 27-28 aprilie 2023 - actualizat
VRANCART - Formular procură AGOA 27-28 aprilie 2023 - actualizată
Candidaturi auditori
Raportul auditorului 2022 - consolidate
Raportul auditorului 2022 - individuale
Raport CA 2022 - consolidate
Raport CA 2022 - individuale
VRANCART - Situații financiare consolidate 2022
VRANCART - Situații financiare individuale 2022
VRANCART- Buget de Venituri și Cheltuieli 2023
VRANCART - Plan de investiții 2023
VRANCART - Declarația privind Conformitatea cu CGC-BVB
VRANCART - Formular procură AGEA 27-28 aprilie 2023
VRANCART - Formular procură AGOA 27-28 aprilie 2023 
VRANCART - Formular vot prin corespondență AGEA 27-28 aprilie 2023
VRANCART - Formular vot prin corespondență AGOA 27-28 aprilie 2023
VRANCART - Proiecte hotărâri AGEA 27-28 aprilie 2023
VRANCART - Proiecte hotărâri AGOA 27-28 aprilie 2023
VRANCART - Raport de remunerare pentru conducători 2022
VRANCART - Raportul Președintelui CA 2022
Convocator AGOA și AGEA 27 - 28 aprilie 2023
VRANCART - Hotărâri AGOA 08.02.2023 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image